• ĐIỀU LỆ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ...
  • Chi tiết công văn và hướng điều chỉnh nội dung dạy học các môn học trong file đính kèm./.
  • Phát triển để thi tham khảo môn Toán - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020Thầy Nguyễn Viết Hòa sưu tầm và gửi tới các em học sinh khối 12
  • Phát triển để minh họa môn Toán - Thi tốt nghiệp THPT năm 2020Thầy Nguyễn Viết Hòa sưu tầm và gửi tới các em học sinh khối 12
  • THPT Hưng Yên công bố đáp án môn Toán và Tiếng Anh của Kỳ thi thử THPT Quốc gia đợt 1 liên trường (THPT Hưng Yên, THPT Kim Động, THPT Trần Hưng Đạo) năm học 2018-2019 , thi chiều ngày 26/01/2019. Đáp án các bài thi tiếp theo được công bố ngay sau ...
Tài nguyên